VI Szkoła skaningowej mikroskopii i spektroskopii bliskich oddziaływań SPM
Jeżeli będzie zainteresowanie uczestników wzorem lat ubiegłych zorganizowana będzie VI Szkoła skaningowej mikroskopii i spektroskopii bliskich oddziaływań SPM w środę 25 listopada po południu